Vrijwilligers

Vrijwilligers van de kerk van Beetgum zijn:

Dhr.   Klaas Abe Kamstra                              Koster / Beheer kerkhof      
Dhr.   John Riezebos                                     Koster
Mevr. Itty Riezebos                                        Schoonmaken kerk
Dhr.   Sape Dijkstra                                       Schoonmaken kerk 


Mevr. Jantsje van de Berg Van Beem           Administratie kerkhoven

 

Vrijwilliger van de kerk van Engelum zijn:
Mevr. Dicky Hahne Jansen                          Koster
Mevr. Wietske Palma                                   Koster
Dhr.   Jan Bijlsma                                Onderhoud/ beheer kerkhof 
Dhr.   John Riezebos                          Onderhoud/ beheer kerkhof