Informatie over kerkklokken Ingelum

Heel vroeger was het de gewoonte in Engelum dat de klokken luidden bij de geboorte en het overlijden van een Engelumer. Deze traditie werd in de jaren tachtig in ere hersteld door het toenmalige dorpsbelang onder voorzitterschap van Bertus Monsma. Bij geboorte is het de bedoeling dat de ouders zelf de koster Dicky Hahne 06 55573209  b.g.g. Wietske Palma 06 42756874 in kennis stellen van het heugelijke feit, (en mocht de kleine in de nacht geboren worden kan dit s'morgens tussen 7.00 en 7.15 uur)
Het bijzondere is dat je aan de klokken kunt horen of er een jongen of een meisje is geboren. Dit is te horen aan de grote of de kleine klok, het schema is namelijk als het volgt:
Bij geboorte: van 7.30 tot 7.40 uur. Bij een jongen: beide klokken en bij een meisje de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij overlijden wordt de klok altijd geluid. Ook dan kun je aan de klok horen of er een man of een vrouw is overleden.
Bij overlijden: van 18.45 tot 18.55 uur. Wederom bij een man beide klokken en bij een vrouw de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.