Kerkhof Bitgum

Het beheer van het kerkhof en het verzorgen en het onderhoud van de begraafplaats in Bitgum wordt gedaan door Klaas Abe Kamstra 058 2531646
De administratie van de begraafplaatsen wordt gedaan door Mevrouw J van der Berg van Beem.
Te bereiken via de mail: begraafplaatsenbeheer@stbi.nl

   
Tarieven begraafplaatsen  
Grafdelven  €     500,00
Grafdelven met daaltoestel   €     575,00
Jaarlijkse grafrecht voor eigen graf en huurgraf   €       21,00
Eigen graven:  
Afkoop grafrechten 15 jaar   €     315,00
Afkoop grafrechten 20 jaar   €     420,00
Afkoop grafrechten 25 jaar   €     525,00
Afkoop grafrechten 30 jaar   €     630,00
Ruimingskosten bij afstand grafruimte  €       80,00
Huurgraven:  
Huur grafruimte voor minimaal 20 jaar (huur per jaar)   €       10,00
Ruimingskosten bij afstand grafruimte  €       80,00
Verstrooien as:   
Verstrooien op strooiveld   €     100,00
Plaatsen van een asbus in een bestaand graf (minimaal tarief)   €     150,00

As verstrooiing kerkhoven van Ingelum en Bitgum
Het aantal crematies neemt steeds meer toe en wij willen hierop inspelen door nabestaanden de gelegenheid te bieden de as uit te kunnen strooien in de nabijheid van onze twee prachtige kerken in Bitgum en Ingelum.  Ook is het mogelijk een asbus te laten plaatsen in een bestaand graf.

Wel zijn er een aantal spelregels.
Wilt u de as verstrooien dan wel een asbus in een graf laten plaatsen dan kunt u contact opnemen met:
- voor Bitgum de heer Klaas Abe Kamstra – telefoon 058 – 2531646
- voor Ingelum de heer Jan Bijlsma – telefoon 058 - 2532032
Hier krijgt u o.a. ook informatie over welke kosten zijn verbonden aan de verstrooiing.
Tevens gaan we binnenkort een besluit nemen of ook in Ingelum eenzelfde monumentje wordt geplaatst als wat in Bitgum is gerealiseerd.
 

Reglement begraafplaatsen Bitgum Ingelum