Doel van de stichting

De stichting Tsjerken bitgum en Ingelum is een stichting, die de kerken en de daarbij gelegen begraafplaatsen van Bitgum en Ingelum beheert en behoudt voor de toekomst.
Omdat het ledental van de PKN gemeente terug loopt wordt het in de toekomst steeds moeilijker om de kerk gebouwen goed te beheren. De kerken blijven meedoen aan de activiteiten van de PKN gemeente volgens de “reguliere kerkdiensten” aangegeven verdeling. Op 10 februari 2013 is in een buitengewone dienst de historische overdracht gedaan.