Tweetal nieuwe luidklokken in de kerktoren van Bitgum

Woensdag 16 maart 2016 (19:46) in | Jetty van der Plaats Postma

Momentheel worden de laatste restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de kerktoren van Bitgum. Reden om verder te gaan om de toren in haar oude luister te herstellen. Een van de opties om de toren in haar oude luister te herstellen is het terugbrengen van een klokkengelui zoals bij het ontwerpen van de toren ooit is geweest, twee luidklokken in plaats van 1 luidklok.

Medio 2015 is onderzoek gedaan daar de stabiliteit van de toren. Hieruit is gebleken dat de toren nog steeds geschikt is om het gelui te laten luiden met twee luidklokken.
Er zullen voor februari 2017 twee volledig nieuwe luidklokken aangebracht worden met een modern luidsystheem.

Wij als Stichting Tsjerken Bitgum -  Ingelum zijn hier erg blij mee.

Terug