ANBI

Op deze pagina vindt u enkele belangrijke gegevens van de stichting. Tevens zullen hier ieder jaar het jaarverslag en het financieel verslag verschijnen.

Gegevens stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum

Kvk nummer 56433131
ANBI nummer 852122755
IBAN  NL57 RABO 0179 9916 47

Financiële verslagen en jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen en financieel verslagen van de stichting:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Financieel verslag 2021

Jaarverslag 2020

Financieel verslag 2020

Jaarverslag 2019

Financieel verslag 2019

Jaarverslag 2018

Financieel verslag 2018

Jaarverslag 2017

Financieel verslag 2017

Jaarverslag 2016

Financieel verslag 2016

Jaarverslag 2015

Financieel verslag 2015

Jaarverslag 2014

Financieel verslag 2014

Jaarverslag 2013

Financieel verslag 2013